KLUBOVÉ ZĽAVY

Každý, kto si od nás aspoň raz požičal loď, má nárok na 100 € klubovú zľavu pri prenájme ktorejkoľvek z našich plachetníc.